SABBOONTONNI OROMOO DURIS SHOROKEESSAA JEDHAMUU?…sEENAA aJAA’IBAA KANA DUBBISAA yAA oROMOO!!

#‎AGARII‬ TULLUU
_________________________

(Abbaa Dhugaa Wakuma irraa)13139369_235778970115461_1817918477742839105_n

Addunyaa kanarratti qabsaa’onni olaantummaa mirga dhala namaa fi dimokraasiif osoo falmanii shororkeessitoota jedhamanii abbootii irreetiin himatamanii fi murteen shororkeessummaa irratti darbe Olabaanaa leellisaa qofa miti.

Akkasumaas kan maqaa kanaan shakkamee himatamee dararaan irraa gahaa turee fi gahaa jiru Baqqalaa Garbaa, Addisuu Bullaallaa, Dajanee Xaafaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo qofaa miti.

Neelsen Maandeellaa dabalatee qabsaa’onni mirga dhala namaa hedduun addunyaa kana irratti shororkeessitoota jedhamanii dararaa baay’een erga irra gahee darbeen booda, kanneen badhaasa Noobel kan nageenyaa fudhatan hedduudha.

13076965_235779023448789_6200777655012069187_n

Isaankun warra balas gargaaree mirgaan galanidha.Akka natti fakkaatutti(akkan yaadutti) qabsaa’onni

oromoo hedduun maqaa shorokeessaa jedhu kanaan himatamanii, haga murtii du’aa itti murtaa’uu gahan har’a kan jalqabee miti. FKN bara mootii Harree sillaasee ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir himannaa kana fakkaatuun himatamanii haala suukaneessaan ajjeefamaniiru.

Gootichi Oromoo qaxaleen warra Leemman salaalee, Agarii Tulluunis baruma sirna Harree harka diinotaa galee maqaa goolessaa jedhu kanaan gabaa keessatti fannifamee ajjeefame.

Olbaanaa Leellisaa Oljennaa inni dhala namaa dhiisii bineensi daggalaallee yeroo seraan ala du’u boohu,dhala namaa shororkeessita jedhamee yeroo amma kana mana hidhaa Qaallittii kutaa addaa keessatti hidhamee manni itti cufamee oola.

13094409_235778993448792_5805161921807882837_n

Wanni asitti hubachuu qabdan akka ilaalcha kootti seerri farra shororkeessummaa ilaalchisee Itoophiyaan waggoota muraasa dura baaftee amma ittiin hojjechaa jirtu oromoof seera haaraa miti.

Tarii wanti haaraa ta’u seerri kun seera qabeessa fakkeeffamee bahuu isaati jedheen amana.Sanas ta’ee kana qabsaa’ota mirga dhala namaa fi dimokraasii shororkeessummaan farrajuun kun abbootii irree Itoophiyaa bulchan biraa kan hafu yoom ta’a laata jedheen guyyaa hundaa of gaafadha?

Mee “gaazexaan poolisinnaa irmijjaa” jedhamu gabaasa gaafa gootichi oromoo Agarii Tulluun harka diinaatti kufe maal jedhee akka gabaase suuraa armaan gadiirraa ilaalaa!barri gaazexaan kun gabaasa kana gabasee lakkoofsaa Qeesiin(gii’iziin) waan barreffameef ani addaa bafadhee hin beeku.

Garuu akkaan namoota beekan gafadheetti bara 1962 dha naan jedhani.akkaas taanaan bara gaazexaan kun gabasaa kana gaabasuu ana dhiisii harmeen koo iyyuu waan dhalattee natty hin fakkatu.(amma anuu dulloomufaan jira kunoo.Yee! (Moo dullomeeraa saa? hhhhhh) dhalataanii dullomuun kun jijjiramaa guddadha bar.

Midiyaaleen abbotiin irree biyya kana bulchaan garuu akkuma dhatanittii hafani. Tokkoo jijjiramuu dadhabani.mee barreffamaa kana dubbistanii yoo fixxan na tajjabaa miidiyaaleen biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessa har’a jiran waan gaazexaa bara 1962 jirurraa waan fooyya’an qabuu? Ani yeroon gaazexaa kana dubbisetti waan hedduun taajjabe.

Maqaan isaan ittiin himataman shororkeessaa kallattiin jechuu baatus, Agaarii Tulluus gaafa sana akkuma hayyuu fi dargaggeessaa oromoo har’aa mirga dimokraasii fi namummaaf waan falmuuf goolessaa(shororkeessaa) ta’eera.


‪#‎Free‬ alloromopoliticalprisoners!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa