NAMOOGAA’EEM GARAANKOO-Nama Namni/Biyyi miite

NAMOOGAA’EEM GARAANKOO

Kata Kata Bijak Albert Einstein
Hiixadhees aggaammadheen itti yaadeen waa maraa
Nan qabas jedhee fiigee waan humnakoo gararraa
Nyaataaf dhugaatis miti kan madeesse keessakoo
Akka suphee gammoojjii kan guggube qaamakoo
Abjuu ganamaa sana kan aniif Waaqni beeknuu
Boqonnaallee nadhorkee keessakooti finiinuu
Kan yeroo ijoollummaa loonkoo tiksaa guddadhee
Mana barnootaa deemuuf gala mataatti baadhee

DSC04166
Kanan dubbisaa deemuu biiftuurraa barreeffamaa
Halkan bakkalchaan deemee bariinaan midhaan haamaa
Isheen aramaa aramaa arrabnikoo dubbate
Mul’ata addunyaaf ta’u keessakootti guddate
Gaaras bu’ee hallayyaa walgahii bineensota
Hoolota afaanii buusee ajjeeses hamakeeta
Kanan dawoo godhadhee mana keenya ishee citaa
Waliin faccee taphannu walwaamnee mirgaaf bitaa
Biyyakoo biyya gootaa magariituu hawwattuu
Waanan irraa fagaadheef namooga’eem garaatu

DSC00728
Beekan Gulummaa Irranaa-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa