MICHILLEE OBAA AKKASIIN DUBBATTI…Sabni Garbummaa hindabarsine hinjiru Jabaadhu Oromo

Michillee Obaamaa, waa hundi akka danda’amuufi akka irra aanamuu qabu dubbatti.  Oromoo gaaf tokko lafa Xoophiyaarratti nagaafi tasgabbii guddaa kan namni hundi keessatti gammadee jiraatu arguuf jirra.  Jabaannee haahojjennu!

Kana tuqi

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa