JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN.Hojii boonsaatu hojjetamaa jira; ammallee kan hafe kan biyya jiru faanas walta’uun gumaa saba Oromoo baasuudhaa

JAARMIYAALEEN OROMOO TOKKOOMAN.Hojii boonsaatu hojjetamaa jira; ammallee kan hafe kan biyya jiru faanas walta’uun gumaa saba Oromoo baasuudhaa. Yeroon ammaa kun yeroo barbaachiftuufi murteessituu sabni keenyaa irree tokkoon gadi ba’uu qabu waan ta’eef hafuurri garaagarummaa caccabuu qaba!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa