HAATI MANAA OBAAMAA AKKUMA JAARSAHEE DUBATTUU CIMTUUDHA.

Akkam jirta Oromo?. Haati Manaa Obaamaa ‘Michelle’n haasaa bareedaa taasifte. Seenaa gurraacha Afriikaafi-Amarikaa gidduutti wan ture niyaadanna mitii? eeyyee Oromoon kanarraa waa baree qabsoosaatti jabaachuu qaba!

the videos

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa