ABBAA BIYYAA MAANGUDDOO QABNA . Mee maali laataa? dubbisaakaa!!

ABBAA BIYYAA MAANGUDDOO QABNA

Itti beekna waan simannaa

Keessummaaf jennee lafaa kaana

keessaa qabnu gocha hannaa

barcumni keenya nama hin quuqu

seenaa ta’aa namuu isin hin tuqu

keenya jiidha alaa manni

yoo beeloftan jira nyaanni

barbaaddan marqaa feetan dhangaa

tola isinii laanna hin fudhannu argaa

Koottaa gara qe’ee eebbaa

nuti jaalala malee hin beeknu jibbaa

yoo dhaamottan isinitti uwwisna

ilmoo keessanis fidaa

Nuti isiniif guddisna

dhalchinee har’aan geenye eebbifachaa

itti beekna guddifachaa

Abbaa biyyaa maanguddoo qabna

yoo wal dhabdan walitti isin araarsina

keenya jaarsi mattaa’aa hin nyaatu

ragaa sobaaf murtee hin laatu

Seera beekna dubbii haqaa

hin borcinu faltiif raqa

yoo wallaalle wal barsiisaa

of bulchina wal eebbisaa

Koottaa qe’ee keenya Damma nadhii nyaattu

Asheeta kichuu fa’a aangutti murattu

beela hin beeknu quufa malee

loontu burraaqa dheedee calee

koottaa qe’ee keenya qe’ee eebbifamaa

nuti abaarsa hin beeknu duris ta’ee ammaa

Miidhaksaa Abbishuu

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa