SABBOONUMMAA-Saban Bon-Firrisaa’tiin

SABBOONUMMAA


Nan hiika maqaa kee qubee addaan baase
Ol si kaasee dhaaba maqaa kee sii faarsee
Sabboonummaa dhugaa oonnee ke si marse
Silga oromummaa sumatu midhagsee
Cunqoo goote tarte dhalootaaf ol keesse
Kitaaba irra taree maarsariti buusee
Dhaloota qubee koo ittittuu obaase
Buute akka hin banneef holqa sammuu jiisee
Kunoo argaa jirraa qaree nu bilcheessee
Beekumsa nuuf laate heddu nu boohaarse
Kitaaboota hedduu dhalootaaf ol keesse
Hibbooleef mammaaksa hunda nu barsisee
Artiif aadaa oromo sirnaan nuu qindeesse
Sin faarsa maqaa kee qubee sii tarreesse
Sabboonummaa kan kee oromootu odeessee
Hunduu ragaa bahaa sagalee ol kaase
B=beekaa oromooti kan waaqni nu kenne
E=ejjeenno saba isaaf cabsee kan hin miine
E=ergaa oromummaa raabsuuf kanhin diinne
K=kallatti gam-hundaan kan silga hin dhiifne
A=aadaaf seenaa sabaa kan mul’ise quufne
N=namummaa keetu akka badaa hin taane
Beekan siin jadhanim daba siin hin jenne


G=gagaa achi baase nadhii as nuu kennaa
U=umama bareedaa beekumsi isaaf jennaa
L=lammiif dhiira uumte sinoo maal sii baafna
U=urgahaa abbaati dhala kee ni feenaa
M=misooma artiiti karra numaaf banaa
M=magaarisa artii caaroo itti goonaa
A=aadaaf duudha keenya ni jajjabeeffanna
A=afaan oromootif bakka guddaa laanna
Gulummaa arjaa gaarii dhiira irratti maal
Dhiifna tokk nuuf dabali jenne isa kadhanna.


I=irree abbaaf ilmaa kan nuuf ta’e isaa
R=ragaan kuno numaa argaarra hojiisaa
R=roga gama hundaan mul’isa gocha isaa
A=abbaan ilmatti ilmis ilmatti dabarsaa
A=akaako jalqabee hunda sanyii isaa
N=narviidha kun nuhiif lammii koo jabeessaa
A=abbaa artii oromoo ta’u isaa mul’isaa
Dhaloota qubeetif sihii fakkeenyisaa
Beekan gulummaa irraana artiin diina cabsaa
gootummaa cimaadhan lammi isaa ol kaasa
aadaaf seenaa cimsuuf lubbuutti dabarsa
halkan guyyaa ta’u barreessa tarreessaa!!
Yaadannoo walaloo hayyuu afaan oromoo
Beekan Gulummaati tartiiba qubeetin barreesse
kuno isinin gaheen jira qoomoo koo!


Barreessaaf
Qindeessaa
‪#‎Sabaan_boon_firrisaa‬‬
Ebla 30/4/2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa