“GUYYAA ISAA GAHE…!”-Saphaaloo Kadiriin

“GUYYAA ISAA GAHE…!”

Sa maaliif dhiphatu….,
Mee maalumaaf if rakkisu,
Ulfa bilchaatee dabre
Eenyulleen dhufan hanqisuu,
Maaliif ugguruuf qaaqqisuu?
Hidda ulfa kaayyoo…
Namuu hin danda’u buqqisuu..
Osoo yeroon hin geenye
Eenyulleen baasuun danda’uu,
Guyyaan isaa geenyaan
Inninuu dhufan daanga’uu,
Lagachuun gonkuma hin yaadamu,
Duuba jarri maa akkana waadamu,
Dorroba bilisummaa….
Ormi maa gatachuuf sardamaa?
Ulfi gadaameessaa jiru…
Kan ji’oota lakkaawwatu,
Hiraartee, maraattee
Boocheellee waywaattu,
Osoo guyyaan hin gahin
Ittanuun humaan fiduu,
Ji’a sagal guunnaan….
Inninuu dhufa hin didu.
Garuu kan na dhibu
Ulfa yeroon gahee, bira lufe,
Kan cimimmuunuu jalqabdee
Ootni dahuumsaa gad dhufe,
Ni daangeessina jechuuf
Maaliif akkanatti if rakkuu?
Guyyaa isaatu gahe..!
Eenyulleen dhufan dhorku.
Ulfi yeroo hin eeggatin,
Inni guyyaa dursee bahu,
“Sal’eeysa” jedhamaa
Daa’ima faalkaa hin tahu,
Keenya sal’eeysaa miti
Kan waggaa dhibba guutee,
Kan nu dararaa ture…
Laf-jaleen miila nut fuute.
Waggaa dheeraa eegaa turree,
Ija qeensinee, nyaara guurree,
Arra eega yeroon dabre,
Eega namuu irraa sabre,
Mancee hafe, mataan bahee,
Eeyyee….! Guyyaa isaa gahe..
Cimimfadhaa oromoo,
Dafnee lafaan firraa geenyaa,
Humnaan dhiibaa sabakoo,
Hobbaanee ulmaa leencaa teenyaa.

[ ‪#‎Saphaloo_Kadiir‬ | Abdulbasit ]

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa