YAA MOOTOTA AFRIIKAA -Filannoon waggaa 30 yookaan 40 ol fudhachuu danda’a jedhe!

Waan ajaa’ibaatiim!

Dura bu’aan biyya Eritiriyaa kun filannoon biyyakootti geggeeffamuuf waggaa 30 yookaan 40 ol fudhachuu danda’a jedhe. Baruma yoom biyya Afriikaa keessatti Filannoon dimookiraatawaaa ta’uu danda’a laata? Garuummoo kan Itoophiyaa isa filannoon jira jedhee sobee korojoo hatuufi mana hidhaatti mormitoota guururra isa akka kanaan seenaa filannoo guutummaatti cufu hin wayyuu? …Yaa uumaa mee Ardii Afriikaatti fuulakee nuuf galagalchi!! Mee afaansaarraa dhaggeeffadhaamee….

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa