HAASAA JAJJABOO SEENAA AMARIKAA KEESSATTI Bara 1933-2008’ttitti.

Maal irraa baranna?

Ooggantoonni dubbii jijjiiramaa dubbatanii saba daandii haqarra geggeessan biyya tokkoof barbaachisoodha. Dubbiin gocha faana kan walqabatu ta’us namoonni akka dubbataniifi iddoo dubbatan jiran sabaaf akka biiftuu birraa calaqqisu; saba isaaniirraas garbummaa buusuu danda’u. Seenaa ooggantoota biyya Amarikaa waggaa 90’oliif dubbii isaanii ijoowwan ta’an isaan dubbatanii biyya isaaniif falmaa turan armaan gadii kana dhaggeeffadha!…Maal irraa baranna?. Oromoof oogganaa cimaa kan diina garbummaa wagoota irratti lakkoofsise kana fonqolchu nubarbaachisa!

mm&$7fd(BopmC2p#f6JhIw@k

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa