GOLA ARGANNAA HAARAA- Akkamiin? Nidanda’ama!

GOLA ARGANNAA HAARAA- Akkamiin?- Nidanda’ama!

Yeroo ammaa kanatti kuufamaafi yaada ilma namaatu addunyaa kana waan oofaa jiru fakkaata. Namni kallattii garaagaraan yaadee argannoo haaraarra ga’uu danda’a. Namoonni bu’aa yaada isaaniitiin addunyaa kanaaf gumaacha hindabarre buusanii darban hedduudha. Maarree uummanni Oromoo akka nuti addunyaa kanaaf yaada keenyaa hingumaachine kan nugodhu maaltu jira? Muuxannoo warra adii kanarraa maal barattu? Ani waa hubadheera!. Nan amana Oromoo Baay’eetu saayintistummaa bira gaha. !!

Aartii+Saayinsii+ Kalaqa Haaraa.

Yaada= Imagination
+
Kalaqa =Creativity

+
Argannoo= Innovation

Dhaggeeffadhaa!

https://www.youtube.com/watch?v=XPMbCnEapQU

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa