EEBBA OROMOO BOORANAA-Oromoon Wal eebbisa!

Eebba Oromoo Booranaa

b681fc96c44d99100565dc3f141c1c84
Ardaan nagaa………………………………..Nagee
Bobbaan nagaa….………………………….Nagee
Barri nagaa…………………………………..Nagee
Waareen nagaa…………………………….Nagee
Waariin nagaa……………………………….Nagee
Reerii nagaa………………….…………….Nagee
Dheedi nagaa……………………………….Nagee
Yaa’iin nagaa……………………………….Nagee
Kuubiin nagaa………………………………..Nagee
Raabi nagaa………………………………..Nagee
Kuusaa goseen nagaa…………………….Nagee
Ijoolleen Kuuchuu nagaa………………….Nagee
Dirreen nagaa…………………………….…………Nagee
Dirree dirri Liiban nagaa…………………………….Nagee
Liiban Golbaa Diidi nagaa………………………….Nagee
Malbee Golboon nagaa…..…………………………Nagee
Saakuu waasoon nagaa………………………..….Nagee
Tulaa sallan nagaa……………………..…………Nagee
Baddaa sadeen nagaa……………………………Nagee
Areeroo Gooroon nagaa………………….……… Nagee
Gooroon Oromoo teenna nagaa……………..…Nagee
Oromoon nagaa……………………………..…….Nagee
Oromiyaan nagaa………..………………….……Nagee
Handhura Oromiyaa Finfinnee nagaa…………Nagee
Gadaan nagaa………….……………………..….Nagee
Gadaamojjii ta roobaa nagaati…………………..Nagee
Bokkeenni roobe haraa danbalaa guutee……Nagee
Nageenni galee moonaa guutee…………….… Nagee
Elelleen mirgitee hokolee guuttee………………Nagee
Nagaa Waaqi guutee……………………….……Nagee
Funnaan kormaa qajeele……………………..…Nagee
Funnaan dhalaa qajeele….…………………….Nagee
Ilmat abbaa qajelee……………………….…….Nagee
Angafat maandhaa qajeele………………………Nagee
Niitit dhirsaa qajeele…………………………….Nagee
Qaro arraba qajeela…………………………….Nagee
Beekaa yaada qajeela………………………….Nagee
Barataa barruu qajeela……………….….…….Nagee
Sabat-Sabaa qajeela…………………….…….Nagee
Biyyat abbaa qajeela………………….….……Nagee
Oromoot walii qajeela……………………..…..Nagee
Horaa bulaa deebanaa mishaa,
lataa daraaraa, aadaa afaan keessan beekaa
tokko ta’aa jiraadhaa.

IrreechaMalkaaSoor2015_9 - Copy IrreechaMalkaaSoor2015_10 - Copy

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa