W A N D A B O O G A R B U M M A A !

W A N D A B O O G A R B U M M A A !-

110724-Colonization

Lakkoofsa uumamaa waliin ida’anii
Gumbii tuutawwansaa walqaxxaamursanii
Guddina diijitii lamaa yoo jedhanii
Uummata beelessaa waan fedhan godhanii
Foddaa miidiyaatiin soba tamsaasanii
Waraqaa adirraatti dhara galmeessanii

56940-o

Waan hinjirre mara jiraata fakkeessuu
Nama sammuun yaadu dhaabiitti raatessuu
Garraamota fixuun hayyuu shororkeessuu
Gaararra dhaabatanii ardiirraa odeessuu
Kaan biyyaa baasanii kaanis ija jaamsuu

Maqaa misoomaatiin dhaloota saamanii
Cabsanii alanfachuun kutanii raamanii
Cubbuu fcaasuudhaan kijiba haamanii
Xobbeef oladeemoo rasaasaan waadanii

quote-colonial-governors-and-senior-civil-servants-are-not-easy-people-to-argue-with-and-i-was-not-louis-leakey-109284

Afaantu dubbata hojiin isaanii duwwaa
Duubaan uffatanis garaansaanii qullaa
Fayyaa fakkaatanii garaan dhulaandhulaa
Seenaa ajjeesaanii har’a nyaannee bullaa

Yaa’ii Waraabessaa kan hinbeekne safuu
Isaan cooma muru kaan yoo dhaban raafuu
Mana hiyyeessaa diiguun isaan gubbaa rafuu
Hayyoota ciiga’uu saba guddaa balfuu

CA2D17C4

Waaqayyo tokkichaa nurraa kaasi waaroo
Dhuma keenya hinta’iin ida’amni Zeeroo!
Oromiyaaf fidi bara bilisummaa
Nurraa haatarsa’uu wandaboon garbummaa

Beekan Gulummaa Irranaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa