QOTI GAD FAGEESSII

QOTI GAD FAGEESSII

Afaannikee Damma lolaasa
Arrabnnikee nadhii dhangalaasa
Yeroo na agartuu waan baay’ee dubbattee
Isan jeju jejjee kan an jibbu tuffattee
Akka aantif firaa gaari naaf karoorstaa
Ana duuba deemtee immo iccitiiko odeesitaa
Gamtaan isa utubne qofa raastee bubuqistaa
Takka ol na kaastte turttee na kufistaa
Waan fedheefu bagan bare waan ati barbaaddu
Milkaa’uf dhiisuukoof yaada ati naaf yaaddu
Egaa atis baga taate fira ilkaanii
Dhokattee na waraantte akka qoree halkanii
Qooti gad fageessi boolla awwalichaa
Harkuma naaf qotetu deebi’ema duuchaa !

10869589_1536313913281342_1529613492116932023_o
LALISAA INDIRIS
dhidhiibba@gmail.com

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa