DHUGAAN ABIDDADHA!

DHUGAAN ABIDDADHA!

Fire-Burns-Brighter-Inm-The-Darkness
Abidda dhugaa banbane Wacni kijibaa hindhaamsu
Hoqqisa garaa dhufe, Ilkaan soddomni hin deebisu!
Abidda finiinee abidda hindhaabanne tatarsaasee lafa
Biyyaaf lafa dhabnee eenyutu bilisoomee kamtu ciisee rafa?

94-Better-a-Truth-Cruel-than-a-comfortable-delusion
Kan roorroon miidhame saba ka’e amma kan booda hindeebine
Nama haqaan falmuuf hunduu danda’ama beeki ilmaan kaabinee
Dhiiga dhngala’e lubbuu baay’ee darbe gatii guddaa ba’e
Sabni ofitti hindhiisu iyya labsaa jiraa goodaaf gaara ba’e
Jaamtu hinjaamti malee akkamittiin dhiqu ajaa fuula saree
Kan gootonni kaa’an imaanaa jalqabaa kaan dhiigaan sararee

1539508ab74e91406b99b5f522959791
Gaaffiin abbaa biyyaa galma ga’uu hinhafu gaheera yeroonsaa
Dhugaa afaan qabanis gaafa yeroon ga’u bilisa nubaasaa
Kan afaan hidhamee miilla takaalameef barri dhihaatteetti
Biiftuun bilisummaa boodatti hindeebitu karaa jalqabdeetti
Kan dhuagansaa bade deeffachuudhaaf jira hinhafu akkanatti
Lafa nagaa hawwe tasumaa hinhafamuu ardii dukkanaatti
Karaa haqa qabuun utuu falmatanii erga deebiin dhibee
Qabsootu fala kenna irrattis dammaqnee kan diinni kijibee

mj-true-false-fire-pic-quote
Oromoon kana booda homaa eeguu hinqabu falli harkasaati
Galtuuf gantuu mo’ee injifachuu qaba inni Abbaa Biyyaati!
Abiddi boba’ee abiddi hindhaabanne injifannoof falmaa
Saba dhugaa qabu duutiyyuu hindachaasu ciisee diina haama
Dhugaan ilmoo Waaqi, waaqnis gargaareera ilmaan cunqurfamaa
Yoo hadheeffatanii hojetan lafa hawwan sana bira nigahama
Dhugaan abiddadha; abidda hindhaabbanne fiigee addunyaa ga’uu
Yaa uummata keenyaa dheebuu garaa keenyaatiin uumaan nuhaaga’u!
***///***///****

received_543508395828022

Beekan Guluma Erena
Harvard University
Email: beekanguluma@gmail.com

Face book: Beekan Gulummaa Irranaa
Twitter: @beekanguluma
Skype: hayyuubeekan1

Website: www.beekanguluma.org

Tel. No +1 (617) 319 44 98

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa