TOKKUMMAA!

TOKKUMMAA!

Goondaa beektu mixii diimtuu?
dogoggortee kopha hin deemtuu!
Naa’ol beektu waan hundumaa!
Haara kaman sinitti himaa?
Qunceenis wal gaggargaartee!
Arbaa akka hiitu wal taate!
Kan kana hin dhagahin jiraree?

9477132-many-hands-together-group-of-people-joining-hands-showing-unity-and-support

Orom oroomtichi hore! Aak…!
Hoo jedhan waa tufanii…
Hoo mammaakan waa himanii!
Anis kan garakoo baasen…
Himadhee boqodhaafanii…
Iccitiin baaqelaa miti akka argan hin hororanii…
Nan beeka sin na amantu akkan hin geenye ormaani!

unity-inspirational-quote-and-motivational-poster

Dirqaamaree Dubbachun koo?
Nan hin hubattani rakkoo?
Kan garatti beeku hin jiruu??
Waanan barbaaduu fedhiikoo!
Naan beektan taanan hin himuu!
Iccitiidhaa haa dhokfamuu!
Warri galeef haa tokkomuu!!
Tokkummaan haa iccitoomuu!
Iccitiin nuf haa dhugoomuu!

maxresdefault
Nu goonda faa hanqannamoo?
Wal qabanne hin geenyuu fagoo?
Haa barannu uumamarraa!
Nutis wal duuka hiriirraa!
Kan rakkate jiruun lolteen!
Qabneetu jajjabeesinaa!
Isa daama fardaa biteef koora tolchinee kenninaa!
Iccitii tokkumma barran…
Qawwaa hunduma ni duuffanna!

10173691_1444644505777889_1657224996074057400_nGammuu Burqaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa