DU’A!

DU’A!

death-and-taxesYoom nutti xiqqanan
hiyyimuuf gadadoon!
Mataa gad qabamuun
warra gad badoon?
* * *
Inni jaarra guute
gaddi fi boochii harmee
du’uun dararamuun
har’as ittu cime!
* * *
Kun hundi maalifii?
Maaf nurra hin hir’atuu?
Rasaasni hoo nujjesee
dhibeen maa nundhistuu?
* * *

Holocaust-in-concentration-camp-07
Qurxummiin dur nyaannus
amma nu eegaltee!
Kan duriiti miti
duuti haaran dhalattee!
* * *
Lakkii ni gaabbitaa
nu dhiisi si ga’aa!
Har’anuu nu fixxe
bor eentu si du’aa!
Moo ajjesu dhistetii…?
Hunduu jiraa ta’aa??
* * *
Nulle kaa barrerraa
du’as hin sodaannu!
Jiruu Jibbaf miti
jiru arginee hin beeknu!
* * *
garuu mee yaa du’a……..
Kanaan si kadhadhuu
kan ajjestuu kana
mee walii filadhuu!
Osoo akkas ta’ee
anis sin komadhuu.
* * *

rescue1
uhhhm daa’ima maa ajjestaa?
Dhiisi ol guddata!
Bor abba biyyati
qaccee bal’ifataa!
Sifis akkas wayya
tokko hanga nyaattu
namnis sif baay’ataa!
* * *
yookani immoo du’a?
Fedhii nu gaafadhuu!
Goota nu dhiisitii….
Albaqeessa fudhuu!
* * *
Inno gad hin ba’uu.
Mana wacaa oola!
Guddattus hojiinsaa
afaanin ololaa!
Kana kana hin guurtu?
Warra gumaan tolaa!
* * *

AGGO2012_1
Kee humnii beekarrati
kanatu nu boochisaa!
Hayyuuf goonni dhumee
biyyee keessa ciisaa!
Nas fudhukaa? du’a!
Namni akkakoo kuni yoo hafes maal hiiksaa?
* * *
Ahhhh yaa du’a!
Reefan si tuffadhe
atoo homa hin beektu!
Osoo du’an jiruu…
Jiraa kan ajjeftuu.,
atu DU’I DU’A!!
Waaqni sihaa ajjesuu.
Du’aanuu si caalaa
Ati isaanu hin geessu!

Gammuu Burqaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa