MAALIFAN HIN BOOHUU?

MAALIFAN HIN BOOHUU?

black-people

Akka adaamii bukkee qoraattii
Bo’aan jiraadhe hamma har’atti
Tuttuqanii madaakoo ballisuu
Doorsisanii jiruukoo rakkisuu

Golakootii dhabee Hin ilaalle harka hormaa
Qe’eekoo keessa ya’uu Jabbiif dhaltiin kormaa
Kankoo magariisa Yoo kan alagaa qoddii
Qotiiyyoon qe’eekoo
Anarraayyuu haftee Ergisayyuu qottii
Tasa hin beekun ture Rakkoos ta’u beela
Karasahoo narraa hafee Ormuu na kajeelaa
Qe’eekoo bishaanoftuu Bonaaf ganna jiituu
Yeroo ongeen biyya dararu Anaan tasa hin miitu

Black_man_crying

Jabbiileen mooraakootii Aannan quuftee buburraaqxu
Burqaa dacheekoorraa Yertuun dhugdee dheebuu baatu
Lafa jiidhaa qubaan soqanii miidhaan facaasani
Dachee eebbifamtuu 10 darbatanii 1000 sassaabani
Maatii heera uumaan bulu
Saba dura namaa hin keenye gufuu
Seera isa hundumaa caalu Isa uumamaaf qabu safuu
Qe’ee waaqni jaallatee eebbisee dachee magariisa
Gantuutu lolaa garbummaaitti jallisee daran na boossisaa!
Maalifan hin bo’uu ? Akkamiinan dhiisaa ?

Lalisaa Indiris Adam

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa