AYII YAA BARA SANA!!

AYII YAA BARA SANA!!

ebla-15-guyyaa-gootota-oromoo-1
ayii yaa bara san ayii yaa bara san.
Bara Taaddee Birruu bara Waaqoo Guutuu
bara Elemoo Qilxuu….
bara onnee guutuun
goonni diina irraa didichuu
bara dachiin keenyas waan gaarii biqilchuu…
bara Agarii Tulluu bara Jaal-Laggasaa wagii
bara Badhadha Dilgaasaa
gumaan keessan hin baduum…
dhalootatu baasaa…
bara Magarsaa Barii
bara Bacaafi Caccabsaa
jara gootummaa isaanii
har’allee midiyaatu dabarsaa…..

ayiiiii yaa barasan!!!

AGGO2012_1
bara Laliseefi Juukii bara Jamiileefi Saartuu
bara shamarranis gootummaan caraantuu
gantuun isin dhabnee wayyoo anaa nyaatuu….
bara Aannaneefi Addanoo bara Arganneefi Daraartuu
baraLeenseefi Ayyaantuu bara Ayishaafi Kulaanii
bara seenaa boonsaa shamarran dhiira duukaa diinatti duulanii…
dhaloonni itti fufeem jaallan sun duunanii….
bara Godaanaafi Galmoo bara Jaataniifi Sulomaan
bara Jaarsoofi Waaqoo jennata
nuuf dhaalaa jaallawwan warraaqoo..
Isin hin dagatuu yoomillee garaankoo….
bara Beeksisaafi leenjisaa goota abidda saafaa
kan onnee irraa aarutu ijarraa beeksisaa…..
bara Yohannisiifi Raayyaa bara Hundumaafi Abdataa
bara Xaasoofi Xureeroo Bara Burqaafi Jaallataa
gaafas bakka jiruu walumaan dhaadataa…
gantuu diina lammii gurmuun galaafataa….
booree garaa isaa gootummaan baafataa….
kaayyoo isaanii gannan seenan nu gaafataa…

YAA BARA SAN!!

gootota-oromoo-kan-barayyuu
bara Gabbisaafi Gurmeessaa
bara Abdiisaafi Lammeessaa
kam jedhen kam dhiisaa urjii saba keessaa.
xiixxuu akka boombii.
iddituu akka kanniisaa
seenaa isaanitu nuuf ta’ee anniisaa.

KEESSUMAA…

the-oromian-martyrs-day
bara barattoonni ……
qabsoo sabaa keessatti dhiiga lolasanii
kaayyoo haqaa soquun dhalootaaf rabsanii
bakka jiran maraa gurmuun wal kaasanii….
dabtaraafi qalamaan diinota raasanii
osoo reebamanuu qawweefi rasaasanii
seenatu dunbataam ammas ragaa isaanii
akka barattoonni wareegama qaalii
kaayyoodhaaf baasanii…
bara Morkataa Iddoosaa
bara Malaakuufi Mul’ataa
Bara Jamaal Leencoo bara Fayisaafi Dabalaa
bara Dirribee jafaar bara Jaagamaa Badhaanee
gumaa keessan baasuuf dhaloonni har’as kaanee….
eeeeee bara san!…
bara qeerroofi qarreen wellisanii
weddisanii diina leeyyasisanii….
akkamiin ibsanii onnee jaallan sanii….
har’allee itti jiraa sanyiin warra sanii
bara Usmayyoo Baqqalaa bara Eebbisaa Addunyaa
bara Yooseef Gammachuu bara Maaramee Harqa
Hojii dhugaadhaaf sin dhabnee egaa maal abbaasaa…..

13045681_504374513099156_49273952_nBUQILTUU OROMIYAA…

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa