ATIS YAA GALAANAA

ATIS YAA GALAANAA !!

rescue1

Maali icciitiinsaa uuma sirka jira
Maaliif aalbeen baraa haameekkas nu cira?
Atis ya galanaa holola dhageessee
Cumaafi xobbee keenya maartee irra teessee
Haadha mucaa qabdee siisoo keessa keessee ?
Nutti hammina bartee nyaattee arraabbattee
Ol adeemaa keenya nurkaa sassaabbattee?

bloop-biggest-animal-ever
Jooraa baqaaf

fiigu maaf nu jalaa fixxee?
Maaliif qe’ee keenya imimmaaniin dhiqxe?
Si’uma biraallee maal yoo nagaan bu’e?
Ilmi oladeemaan guyyaasaattii gue!
Inni jaarsi jaaree beellamasaan du’e !
Kun siif hintaa’uudhaan lammiikoo duguugdaa?
Xobbee buruqsitee dhiiga beekaa dhugdaa?
Dooniin waliigaltee batoo miliqsitaa?
Dhooftee utuu hinmadeessin hoomachaan dhiigsitaa?

In this photo taken on Sunday, April 17, 2016 migrants ask for help from a dinghy boat as they are approached by the SOS Mediterranee's ship Aquarius, background, off the coast of the Italian island of Lampedusa. The European Union's border agency says the number of migrants crossing the Mediterranean Sea to Italy more than doubled last month. Frontex said in a statement on Monday that almost 9,600 migrants attempted the crossing, one of the most perilous sea voyages for people seeking sanctuary or jobs in Europe. (Patrick Bar/SOS Mediterranee via AP)

Ahhhhhhh……Ahhhhhh……
maaliif haadha mucaa mucaa wajjin nyaatte?
Jooraa waanjoon eelche qabdee naachaaf laatte
Akkumakee durii maaltaa’a yoo baatte?
Qooda doonii seentee qofaa fuutee kaatte
Mee eenyuu gaafannu kanat hukkaamsitee
Moo humni biraa jira kan si duukaa fixe?
1044718_520841064698611_2081484145_nYeeyyis Birruu Nagaroo

…lammiilee Keenya galaanaan liqimfamaniif yaadannoo haata’u
Ebla 19, 2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa