TAANE QEE’EE GADDAA

TAANE QEE’EE GADDAA

uff…. Yaa du’a lammii, akkam nama gubaa
Waan taanu wallaallee, teenyee nyaanna qubaa
Maaliif duuti nufixaa? osoo qabnuu dhugaa
Halkan bo’aa buleen guyyaa taa’ee mugaa

Nutoo iyyinee dadhabne, iyya keenya wayyoo
Falli keenya maalumaa? egaa yaa waaqayyoo
Joorre jaawwarrus, keenya jiruun taate kiyyoo
Iyyinee watwaatnus, keenya manni taate biyyoo

Kaan manumatti du’ee, rasaasaan dhahamee
Kaan qaallittiitti du’ee, gidiraan irra gahamee
Kaan jireenya dhabee, osoo jooruu bishaaniin nyaatamee
Kunoo irbaata qurxummii ta’ee, Biyyarraa ariihamee

Halkaniif guyyaa deemanii, garaa qullaa hagabuu
Jooranii jaawwarukaa, see’anii Waan isaaniif darbuu
Rakkinatu isaan joorsaa, kan beeknu namni kamuu
Maali yaa raabbii, maaliif dhugaan keenyi hinargamuu?

Egaa eessuma deemnaa? Lafa deemnu wallaallee
Akkamitti obsinee jiraannaa? Lammii meeqa awwaallee
Eenyumatti himatuu, mee naaf himaa ammallee
Anaanoo na gubee, duutii lammii garmalee

Mirga dhiisanii baqannaan, bitaan duuti itti dhufee
Boolla keessaa olbaanaan, tulluu irratti kufee
Gubbaarraa gad-buunaan, jalaan ibidda itti afuufee
Biyya dhiisanii deemnaan, dooniin gadi gulufee

Hayyoonni maaf teessuu? Ka’aa barbaadaa furmaata
Rakkoo siyaasaa qofaa miti, kan nutti ta’e qormaata
Mee jaarsolii gaafadhaa! safuutu cabee laata?
Mee waaqa araara jedhaa! Waan hunda isatu baata.

Yaa waaq! Nutti araarami, keenya maaliif ta’e addaa?
Lammiinkoo maaliif jooraa? deemee gammoojjiif baddaa
Maalumaa yakkinaan, kan TAANE QEE’EE GADDAA??
Ammayyuu Rabbirraa Beekanaa13051773_583055195195884_2895667834806363483_n

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa