MUKA DAMBII

MUKA DAMBII

Dambi siin gaafadhaame na dhaggeeffadhu
morma isaa jalliste sana as deeffadhu
guddina keefimoo maaliif lafa hin teessuu
sii’i kan yaabbatee muka gonnonneessu

mal ati maal taate maaf of hin dandeessu
baruma baraanoo hiyyummaa kee odeessuu
jalqabumaa kaastee hamma xumuraatti
maaf dabaa hojjetta muka kan biraatti

maaf albuuda saamta maaf bula agabuu
dafqee xaaree fide dhisee ganda labuu
oliif gadi jooree waantanni kuufate
situ keessaa xuuxa wanta inni ol kaayate

duris achi hin turre yeroonni dhalate
inniyyuu si jibbee qofaasaa filate
maaliif ati lootee saggootti ol baatee
me buyii jiraadhu si gaa’aa qofaakee

me akkamiin jiraataa mukti kaan biraani ?
warroonni akka dambii utusaan jiranii


Amaanu’eel Guutamaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa