“MAAL SI GOONE DACHEE?”

“MAAL SI GOONE DACHEE?”

th

du’i kun maal ta’e maaf nu minyeefatee?

mana keenya seenee ba’uu irraanfatee?

dheengadda rasaasaan nu biraa harcaasu

 rasaasarraa hafnaan wadaroon rarraasu

kan kana miliqes qileetu dharra’a

daandii utuu deemuu du’a saree du’a

 …kunoo har’ammoo…

warra ximbiriiree garbummaa baqatu

 lubbuu oolfachuudhaaf biyya ambaa filatu

 warra addunyaan diddee mataa miliqfatte

 kan yandoon jireenyaa harkatti galfatte

 du’a baqatanii du’aaf jilbeenfatu

 rasaasa dheessanii qurxummiif of laatu

sin komadhe biyyee maaliif nu dharraate utuu si balfinuu

 maaf nutti rarraatee? tarii gubboo bartee atis akka baraa?

 lubbuun badii hin qabne maaliif mankaraaraa?

 jaallatee hin baqanneem garbummaatu eelche

 maaliif nu funaanta maal si goone dachee?

Wabii Kabbadaa Barkeessaatiin.

 (ilmaan oromoo irbaata qurxummii ta’aniif) eebila,2016

 

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa