KEENYA MALLI MAALI?

KEENYA MALLI MAALI?

Migrants in Mediterranean
Manaa manni dhimmuu hin dhoowwuu,
gudoon nu hanqattee utuu mataan nu hoo’uu
ulaan babaldhatee, dhimmisa dadhabnee
qorraafi tiifuus,waliin dhamdhamannee
yoo toleef,dahata,
yookinis qaqqaammata isa keessa turree,
qaamni nu dhaamotaa…
Booree bahuu hin geenyee
silaas galfata dhalootaa.
Yoommoo waalle dhabnee yaannee,
waa jala taa’umsaa yookinis immoo hirkoo,
taasifachuuf gaaddisa jenneet manaa baanee,
walfaana daaddisaa. Keenyaa numa hin taanee,
daran gaddisiisaa kunooti lubbuunuu godaannee,

Ethipoian-Airways

Saba qaabachiisaa Nutu gadaarraa hafeef,
gadaan nurraa hafee,
wallaalluus nutti hafee akka godaannisaa.
jedhuu laata,ilmaan Oromoo kanneen galaanni nyaatee
warri nagaa barbaachaa miilan, baqaaf qe’eerraa fagaatee
Ilmaan abbaa tokkoo, uumamnis garaa itti jabaatee
yaballi dadhabdee, dambaliin hammaatee
Galaanni guddichi caluma jedhee nyaate.
Kan keenya akki hin jiruu, akka maalii qabnaa
namaaf uumamatu, nutti jiraam jaranaa
maal dhiisnee maal dubbanna eenyun jajannee,
eenyunimmoo komanna? sabni koo maal yakkeet
, dirreen isaa onaa nyaatee nafa hin qabuu,
beeluudhaan huuqqinaa uffaatee dirraan qabuu,

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Rescue workers stand next to bodies of migrants who drowned on the beach in the Sicilian village of Sampieri September 30, 2013. At least 13 people on a migrant boat arriving in Sicily drowned close to the coast near the eastern city of Ragusa, apparently after trying to disembark from their stranded vessel, Italian authorities said on Monday. Officials said the boat was carrying around 250 people but there was no immediate word on where they came from. REUTERS/Gianni Mania (ITALY - Tags: DISASTER) TEMPLATE OUT

golgonnaaf kafana. Innoo Ormaafuu oolaa turee,
maaltu dhufee sarana? namaaf horoo dhabee,
kunoo gaddaan guuttamee, horatee,
akka aadaasaa dibannaa hanqatee,
qotatee lafa isaa, makarachuu dhoorkamee.
Manaa gad-baafamee, dirreetti ajjeefame
warraaf-qaccee guutuun salphina badhaafame.
Keenya malli maalii, yooma wal gaafnne?
Kan keenya maalinnii malli sirriin firaa
godaannees hin taanee,kunoo nu gidiraa
gammoojjiif galaanaan nyaadhamaatii jirra maalfaa,
wareegneet, buqqifna ofirraa abaarsa dhalootaa,
kan Gadaa fi jaarraa.
Allaattiin quuftettii kunoo nurra martii,
qurxummiin gabbattee nun lummee baaftetti
namnis numa nyaataa, akka waraabessaa
kan keenya falli maali maaltu nuuf gaaddisaa?
Maaltu dawaa tahee, dhaloota fayyisaa?
Yoo maaltu tahe, sabni koonamoomee, jiraataa bilisaa?

12274297_961394683934371_421462739302761350_n
Caalaa Hayiluu Abaataa
#oromoorefugess #
yaadannoo Ilmaan oromoo

Galaana meeditiriyaanitti dhumataniif haa taatu
18-04-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa