KEENYA KUN NA DHIBE!

KEENYA KUN NA DHIBE!

migrant-crisis-res_3273144bSeenaa seenaa jenna kaleessa yaadannee.
Dubbii karaa malee isa waxalamne.
Quuqqaa garaa keessaa godaannisa cimaa.
Inni darbe suni maaliif dagatama.
Haqa haqaaqamee bosonatti gale.
Soba gagarmaamee teessoo dhugaa dhaale.
Odeessinee hin fixnu miidhama keenyallee.
Dubbii akka cookkoo du’a karaa malee.


Garuumee lammiikoo innumti har’aayyuu.
Mataa dhukkubseeraa gurguddootaaf haayyuu.
Tokko yoo ijaaru kaanimmoo ni diiga.
Tokko yoo lagatu kaan dhiiguma dhuga.
Haqaaf yoo iyyanii ni ta’u maraatuu.
Isa garaaf buluuf barcumallee baatu.
Wal’aalaan qaroomee beekaan daa’imoome.
Alagaan duroomee abbaan qe’ee hiyyoome.


Takka wal leellifana takka wal hamanna.
Ganama ijaarree galagala tamsaasna.
Wal fefferecaanee diinaaf cillaanfanna.
Utuu ijaan agarruu dhugaa ukkaamsina.
Dibbee sobaa baannee walitti dhiichifna.
Baleessaa ormaatti dhiifama gaafanna.
Lakkii mee yoomiif dubbii keenya.
Hanguma yoomitti harqineetu boonya?


Tokkummaa tokkummaa yoomiree guyyaansaa?
Kanaaf du’aniiree kan nuuf ta’an aarsaa?
Nutti agarsiisanii daandii bilisummaa.
Akkatti buqqisan utubaa garbummaa.
Akkasumaan miti kan lubbuu wareegan.
Lafeef dhiigasaaniin imaanaa dhaammatan.
Kun akkasitti hafnaan dur maqaan nu cabe.
Oduu duwwaa taaneem kenya kun na dhibe!

Bakkasaa Tumsaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa