BAR-DHEENGADDAA SANA

BAR- DHEENGADDAA SANA

the-oromian-martyrs-dayWaggoota dhibbaan dura
bara gootonni Oromoo itti sokkan nurraa
Bara Taaddeen faranjii ijibbaachisee
Agariin diina naasise
Kunoo osuma nuti lubbuun jirruu
Wagggaa heddu lakkoofsise
Hin badu maqaan isaanii galmee seenaatirraa
Qoodaaf gahee isaanii nutis dhalootaaf hirraa
Mee haa yaadannu kalee teellaatti deebinee
Har’a irra dhaabbannee boruuf bo’uu dhiisnee
Haa tokkummoofnu waliin harka wal qabannee
Bara dheengaddaa sana bara jaarsi fardaan garmaamee
Dhiiraaf durba osoo hin jenne dirreetti wal waamee
Eeboof gaachanaan bahee bara itti wareegame
Har’a yoon isaan yaadadhu gochaaf seenaa isaanii
Ani gama kiyyaan imimmaan harcaasaatini
Bara dheengaddaa sana bara Abbishee Garbaa
Gadheen miila kaasee yoom balbala isaatirraan darba
Goota haati deesse imaanaa isaa ergee
Isin dhimma bahaa jedhee ofii isaatii wareege
Gootota hedduu dhabne
Elemoo Qilxuu fa’a Eebbisaa Addunyaa
Gochi isaanii darbe har’a nuuf fakkeenya
Nutis dhaloonni har’aa ililliiwwan birraa

Oromo Liberation Front (OLF) rebels from the front-line hold weapons as they chant a war song in their training camp in southern Ethiopia, near the border town of Moyale, July 18, 2009. The group consists of armed rebels fighting for greater autonomy in ethnically Oromo parts of the vast Horn of Africa nation. Picture taken July 18, 2009. REUTERS/Yaska (ETHIOPIA CONFLICT POLITICS) BEST QUALITY AVAILABLE

Imaanaa isaanii kaanee baasna ofirraa
Nu komata Usmaayyoon Muusaa
Nu komata Baaroon Tumsaa
Muul’annee argamuu qabna buunee
bakka isaa Imaanaa hin nyaannu dhiigaaf lafee
gootaa Nyaannus nuuf hin liqinfamu
kokkeetti nu rakkata
Bara dheengaddaa sana goonni yoo baher lolu
Tokko ala bulaa tokko mana hin galu
Galaan cubbuxoo ture nyaanni Aayyoon hojjettu
Miila duwwaa deemtee kan goototaaf laattu
Bara dheengaddaa sana bara dheebuun gabrummaa hin jirre
Gootatu onnatee diinaaf garaa hin hirre
Maal jedharee dhaloonni har’aa Seenaa gootota durii
Isa lolee wareege kan dabarsee lubbuu qaalii
Laga guutee irra gate balaliitee ceeti simbirri
Seenaan numattuu hafa jijjiiramus barrii
Haa yaadannu gootota keenya
Nuuf ta’anii jiru fakkeenya

SOUTH OF ETHIOPIAN BORDER, CENTRAL NORTHERN KENYA - FEBRUARY 3: OLF rebels are regrouping in Northern Kenya to safety, February 3rd, 2006, in Kenya. The OLF is orgaznied militarely as a coventional army, with its platoon, batallion, regiments. (Photo by Jonathan Alpeyrie/Getty images)

==========////////===========
Yaadannoon gootota Oromoo waraeegamanif
Miidhaksaa Abbishuu Eebla 15,2016 Galatoomaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

6 thoughts on “BAR-DHEENGADDAA SANA

 • April 15, 2016 at 1:21 pm
  Permalink

  gumaa guummaatuu basaaa hin haaftuu gumaan isaanii

  Reply
 • April 15, 2016 at 1:33 pm
  Permalink

  icii baduu iddoon ija hin badu

  Reply
 • April 15, 2016 at 2:29 pm
  Permalink

  Guddaa galatoomi!!!

  Reply
 • April 16, 2016 at 9:42 am
  Permalink

  waan hundumtuu yoo tutureyyu darbuun isaa hin oolu jechuurraa dabarsuu kan qabnu dafnee yeoon dabarsuu qabna

  Reply
 • April 19, 2016 at 9:07 pm
  Permalink

  Waaqayyo waan hundumaa argaa jira.Inni Murtoof dhiyaateera.Yeroo bari’uuf jedhu Dukkanni Ittuu Hammaata mitiree……!!!

  Waa Jira! Waa Jira! Waa Jira!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.