DUR DUR

DUR DUR

== = =  == =  = ==
12027537_898514243568065_4320459433729655872_nDur dur bara turaa
Jaarraa tokkoon dura
Uummanni Oromoo
filannoodhaan bula.
Mariidhaan jiraata
tokkoo wal hin hoodu
Gubbaa hanga jalaatti
aangoo walii qoodu
Inni hayyuu duree
Rakkoo sabaaf furee
Nagaan bulchaa turee
Waggaan 8 yoo gahu
Guyyaa 1 lufee
aangoorra hin bahu
Eebbaa fi karaa nagaan
576881_145965232205536_2108874499_naangosaa dabarsa
Bifa kanaan turaa,
dabarfatee dhaamsa.
Dhaamsa durii san
anis dhaaluuf hawwee
Dhaabbitti liqimsaa,
hamaa akka jawwee
Garaaf fiigaa qofa,
garuu sammun dawwee
Bulchaa bara kanaa
si na dhoowwe qawwee.
= == = = = = = = =
Teshome Dibaabaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

One thought on “DUR DUR

Leave a Reply

Your email address will not be published.