MAALAN JIRA

MAALAN JIRA

durillee hin hubannee
seenaas hin qoranne
hundumtuu wal qixxaatee
guutuu natti fakkaate…

baraan raajii arge
dhagaa coqorsa marge
qilleensa jiidha ho’a
hunduu walkeessa lo’aa

kanan beeku ofiiko
bara da’iimuumma
kokennaa bara mucummaa
nyaata gaafa dullumaa

dur anumatu nyaata
narraa hafus bufataa
utuu abbankoo hin badin
utuu haatis nan gatiin

obbolaa baay’een qaba
isa rakkoo maaliin qaba
ollaan gamaaf gamanni
warrii duubaas garanni

bara abaankoo ture keessa
osoo hin bayiin mana keessaa
qoodikoo kanuma kooti
homtuu hin ga’ee kootti

anatu hin hubanneef malee
abbaa kootiif waatu hin gale
isan amma reefuu arge
innii baras keessa darbe.

waan dhokataa xumuranii
mullisanii jalqabani
ollaama kooti ka’anii
me wal taana naan jedhanii

harka tokko naaf darbannan
dhibbas ta’u nii fudhatu irraa hafnaan
qooda koo isaaniif hiree
of midhukoo reefan bare

ani jaalaluma se’een wajjin kolfaa
inni ilkaanin malee jilbbaan ulfa
egaa badee hin afu kunooti abbankoos
dhiyoottti naaf dhufa beeka rakkinakoos

kaayyoonni karoorse keessattin hirmaadha
imaanaa aayyookoo ani maafan nyaadha
jira ofiin jedhaa maaliifan dhibama
bor waayee koo maaltu dubbifama

namni bara jiraata
seenaan baraan jiraata
wanti bara jiraatu
ni hojjeta waan baraan jiraatu

inni beeku beeka kan dubbii hubatu
waraa seenaa gaarii du’aattifaarfatu
kan lammii basaastu du’a itti kadhatu
ekeraamtisheeyyuu gadi haa fagaattuu

kanaafan of ani jiraachuukoo
seenaan erga hin jirree kan ibsu waayeekoo
jiraan jedhamaaree yoos dhumaadha kankoo
kanaaf ka’uun qaba hojjechuuf waan tokkoo

dhalachuf hundumtu ji’oota sagaliif ji’aa walakkeedha
du’uuf yoo ta’eemmoo secoondiin walakkaan baayisee ga’aadha
kanaaf of ilaali yeroo siif kennameen
jiraaf hin jiruukee adda baasi lame

AMANUEL GUTEMA

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

One thought on “MAALAN JIRA

 • April 12, 2016 at 10:20 am
  Permalink

  Jireenyikoo maali qaamnikoo muramee
  Hiddakootiibar wajjiinan uummamee
  Dhangala’ee dhiignikoo lafatti jigee
  Yoo nadhukkubiin naftikoo dhiigee
  Suni qaamakoomitii yaamuramu narraa
  Xannachatuu margee FOONA KOOTIRRA

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.