ODAA BAQAQSUU FEETUU?

ODAA BAQAQSUU FEETUU?

bara akkoof akaakaan garbummaan morkaa ture
jabana garboomfataan harma aayyolee cire
gaafa calii calanqoon galaana lafee taate
yeroo dhiigni saba koo bishaan taatee
lolaate isa durayyuu kuunnoo bara gadaa michillee
nu dhaaluudhaaf wirriiqu isaan takkaa nun hille
michilleen fardaan lolee biyyaaf daangaa sarara
kan biyya gurgurate goobanticha abbaa garaa …

maarree nuunis… dhalannaan falmii dhaalle
kunoo falmuutti jirra goobanaanis wal horee
hidda danuu yaaseera dirmammuun kalee
hin qoorre har’as inuma dhiiga kan ijaaruu
dadhabe har’as inuma diiga gartuu
gartuun wal qooduun laga nama ceesisaa?
garee gareen ciramuutu uummata gammachiisaa?

…an ofii kanan jedhu… gargar bibixilame kan bilisoome jiraa?
mee namni beektan jirtu biyya tokko naaf eeraa?
asii qeerroon xirqanee rasasaaf qoma kenna
dhiigaaf lafee arjoomee biyya abbaasaatiif falma
isinoo maal dhabdanii maalumaaf wal qoccoltuu?
tarii akkuma opdo odaa baqaqsuu feetuu?

Wabii Kabbadaa Barkeessaa’tiin

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.