GALMI KEENYA EESSAA?

IMG_2088

GALMI KEENYA EESSAA?

= = = = = == = = = = =  ==  ==

Hunduu lafa jiruu tattaafachuun dansa

Jirallee hinfakkaatu namni hinbeekne kansaa

Jiruun lafa kanaa galagaltoo taatee

Diina gammachiisee qomootu walnyaate

Quba qabaa ormaarra kan ofii dadhabne

Utuu fagoo eegnuu kan dhihoon nyaatamne

Adeemmiin fageenyaa dadhabbiin barootaa

Tuutni waldiigeyyii ilbiisni sarootaa

Jechi bitaaf mirgaa dalga darbatamu

Qaalluun sabaaf yaadu raagaan fala himu

Waliin mariyatee kan furuu dadhabe

Dhukkubni joonjessee kan duuti adabe

Jaartii mataa harrii qarree mataa daabee

Jaarsa maanguddicha qeerroo fala dhabe

Halkaniif guyyaani imalli adeemsaa

Nutoo wal rakkifneem galmi keenya eessaa?

Beekan Gulummaa Irranaa’tiin

 

 

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

2 thoughts on “GALMI KEENYA EESSAA?

 • April 10, 2016 at 2:36 pm
  Permalink

  Galatoomi Beekan
  Haqni kan abbaa haa tahu.

  Reply
 • April 11, 2016 at 4:47 am
  Permalink

  OMG ! Bekan keenya jiraadhu ija ummataa keenya ti ati.
  .
  .Galmi keenya dhugaadha waanum tokko garuu haalaan lafa ta’uu qaba.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.