Harka Fuune

Baga Gara Marsariitii Oromoo Addunyaatti, Addunyaa Oromootti(Oromo Global Issues)  jedhuutti Nagaan dhufta.

Marsariitii(website) Keenyarraa dhimmoota Adda Addaa Argattu jennee Abdanna!

Isaan keessaa Muraasni:

  1. Afaan Oromoo Barnoota Kallattii(Online Oromo Language Teaching)
  2. Kitaabota Adda Addaa Bilisaafi Bittaadhaan.
  3. Dhimma Ummata Oromoo fi Oromiyaa gadi fageenyaan.
  4. Aartii, Aadaa fi Duudhaa Oromoo.
  5. Oduu adda addaa fi kkf Hedduutu qophaayee isin bira gahuuf qophii xumuratee isinif dhufe.

 

 


Abdisa B.(Facebook: Abdiisaa Bancaa Jaarraa). Email:abdisabnch39@gmail.com, Mob:+251911527293/0910130926.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

4 thoughts on “Harka Fuune

Leave a Reply

Your email address will not be published.